Ensemble Storstrøm

ODSHERREDS KAMMERMUSIKFESTIVAL


Ensemble Storstrøm arbejder innovativt, grænsesøgende og meget alsidigt. Dels hvad angår genre og repertoire, dels hvad angår musikdramatiske projekter og dels hvad angår engagement i formidling - det sidste ikke mindst rettet mod børn og unge.


Ensemblet arbejder næsten altid uden dirigent og har derfor gennem de mange år oparbejdet en stærk og yderst kompetent kammermusikalsk kultur der muliggør gennemarbejdede fortolkninger af endog særdeles krævende værker. Resultatet er som oftest stærke og meget nærværende oplevelser for publikum.


Den unikke instrumentsammensætning giver ensemblet en helt særlig klang der har inspireret mangfoldige komponister og arrangører til at skrive specielt til ensemblet.

Specielt tilknytningen af en fast harpenist har været med til at give ensemblet identitet og tiltrækker sig særligt fokus fra ikke mindst koncertarrangører og publikum.


Ensemblets sammensætning motiverer endvidere til at dele sig og spille i mindre grupper på kryds og tværs af de traditionelle skel.


Ensemble Storstrøm

Program


Schubert/arr. Jakob Westh: Arpeggionesonaten for barytonviolin

solist Stéphane Tran Ngoc


Per Nørgård: Spell


Suzanne Giraud: Fagotkoncert

solist Gunnar Eckhoff


Ravel/arr. Jakob Westh: Ma mere l’oye