2002

ODSHERREDS KAMMERMUSIKFESTIVALKoncerter 2002


Odsherreds Kammermusikfestival holder pause i år.


Manglende økonomiske tilskud har fået bestyrelsen for festivalen til at tage et års tænkepause, hvor det skal undersøges, om traditionen med kammermusik i Nykøbing Sjælland kan fortsætte.

På et bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar vedtog bestyrelsen for Odsherreds Kammermusikfestival, at der for første gang i 12 år ikke afholdes koncerter til sommer. I stedet tager bestyrelsen en tænkepause, hvor det skal undersøges, om der kan skabes en langsigtet grundfinanciering af festivalens budget. Dette vil forudsætte løfte om tilskud fra Stat, Amt, Kommuner, Solistforeningen af 1921 og evt. en større enkeltsponsor.

Den drastiske belutning om at aflyse årets festival blev truffet, efter at festivalen sidste år kom ud med et underskud, til trods for pæne entréindtægter og "heldige" større tilskud fra flere sider. Efterfølgende har Vig-festivalen bevilliget et tilskud, som dækkede vort underskud. - Nøgternt set må vi konstatere, at det kun skyldes held, at vi ikke står med et betydeligt underskud, som vi hæfter privatøkonomisk for.

Sidste års økonomiske problemer begyndte, da Statens Musikråd meddelte os - i lighed med andre ansøgere - at vi ikke ville modtage tilskud. Fra Statens Musikråd ved vi nu, at vi atter i år vil få afslag på ansøgningen om støtte. Da vi må konstatere, at Rådets bevillinger ser ud til at fungere som et "blåt stempel" for en lang række halvoffentlige og private fonde og institutioner, har vi grund til at frygte, at flere atter i år vil undlade at støtte festivalen.

Siden festivalens start i 1991 er alle udgifter steget betydeligt, uden at vi har haft mulighed for at hæve vor grundfinanciering, som har ligget fast gennem de sidste mange år. I samme periode er vore honoraromkostninger mere end fordoblet pr. koncert.

Da publikumsfaciliteterne i Pakhuset ikke giver os mulighed for at øge billetindtægterne, vurderer vi, at vi på det nuværende grundlag ikke vil være i stand til at rejse de knap 350.000 kr., årets festival er budgetteret til.

Det er med den største beklagelse, vi er nødt til at tage dette skridt, idet vi kommer til at skuffe vort dejlige, engagerede publikum, vor Venneforening, alle hjælperne og de mange musikere, som har været tilbagevendende gæster hos os. Samtidig har vi den vurdering, at festivalen gennem sin opbygning og ved sit program har udfyldt en særlig plads i dansk musikliv - en plads vi gerne genindtager, såfremt der kan skabes økonomisk grundlag for det.

Giuseppe Verdi

Odsherreds Kammermusikfestival er en frivilligt drevet forening, hvor alt arbejde udføres ulønnet. Du kan blive medlem. Klk her!