Generalforsamling

ODSHERREDS KAMMERMUSIKFESTIVAL

 

Odsherred Kammermusikfestival.

 

Referat af generalforsamling søndag d. 25. januar 2015 kl. 14

i Mejeriet, Centervejen 4a, 4550 Asnæs (Odsherred Musikskole)

 

 

 

 

1)Valg af dirigent.

Henning Christensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarselet og beslutningsdygtig iht. vedtægterne.

 

2)Formandens beretning til godkendelse.

Beretningen blev godkendt. Indsat efter referatet.

 

3)Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt.

 

4)Bestyrelsen fremlægger planer og budget for kommende sæson, herunder fastsættelse af kontingent.

Formanden orienterede om planer og budget.

Kontingentet fastholdes på 100 kr/år.

 

5)Indkomne forslag.(udgår, da der ikke er indkommet forslag)

udgår

 

6)Valg af formand. Valget er gældende i to år. Bjørn Monberg er på valg, modtager genvalg

Bjørn Monberg valgt

 

7)Valg af 2 hhv. 3 medlemmer. Valget er gældende for 2 år. Hans Raunsø og Arne Nørgaard er på valg. Begge modtager genvalg.

Hans Raunsø og Arne Nørgaard valgt

 

8)Valg af suppleanter. Valget er gældende i ét år. Lone Raunsø og Vibeke Monberg modtager genvalg

Lone Raunsø og Vibeke Monberg valgt

 

9)Valg af revisor. Valget er gældende i ét år. Bent Holmegaard modtager genvalg

Bent Holmegaard valgt

 

10) Eventuelt

Orientering om bestyrelsens planer for jubilæumsåret 2016

 

Formandens beretning.

 

2014 har været endnu et godt år for Odsherreds Kammermusikfestival.

 

•Vi har afholdt 8 koncerter på et højt kunstnerisk niveau. Den ene fandt sted i et privat hjem og gav os, udover en herlig oplevelse, den presseomtale som vi havde håbet på og tilmed et besøg fra DR

•Vi har solgt mange billetter og haft mange glade publikummer.

•Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen og med vore faste samarbejdspartnere.

•Vi har fundet en god og enkel løsning på akustikken i glasmuseets sal.

•Vi har fundet tilbage til teatrets have med operaen – og næsten holdt fast i vores publikum.

 

Konklusionen må være, at 2014 har været et godt festivalår.

 

Når vi ser på 2015 er der det gode at fortælle, at koncertprogrammet stort set er færdigt og der er igen udsigt til en festival på højt niveau. Udfordringen bliver at finde et sted at holde koncerterne.

Hempel Glasmuseum har netop meddelt, at årets udstilling kommer til at optage så meget gulvplads, at det ikke bliver muligt at holde koncerter der. Vi har en god kontakt med Odsherred Teater, men har ikke fået et endeligt svar. Pakhusgalleriet, hvor festivalen begyndte i 1991, er en mulighed, men ikke noget vi stræber efter.

Nykøbing Sj. Kirkes organist, Flemming Hjort Kristensen, går på pension med udgangen af februar og selv om jeg forventer, at vi kan få et godt samarbejde med den nye mand på posten, kan vi ikke tage noget for givet.

 

I 2016 har festivalen 25 års jubilæum og det er vi allerede godt i gang med at planlægge. Vi sigter mod at præsentere nogle af de allerbedste kunstnere, som har gæstet festivalen, men vi vil også se frem og præsentere helt nye navne.

 

Festivalens økonomi er heldigvis meget god, hvad regnskabsaflæggelsen senere vil vise.

Vi er så godt polstrede, at et enkelt dårligt år ikke slår os ud, men vi bliver også nødt til at have for øje, at der skal være en opsparing til at stå imod med.

 

Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og den gode atmosfære, vi omgås hinanden i – og særlig Hans, der tager et ordentligt slæb med regnskabet.

Også en tak til Karin på Glasmuseet og til personalet i Nykøbing Sj. Kirke. Det er dejligt, at vi altid er velkomne og for glasmuseets vedkommende vil jeg udtrykke et ønske om at det bliver en enlig svale, at vi ikke kan være på museet i år. .

 

Linderup, d. 16. januar 2014

Bjørn Monberg

 

 

 

 

Rundkreds

Odsherreds Kammermusikfestival er en frivilligt drevet forening, hvor alt arbejde udføres ulønnet. Du kan blive medlem. Klk her!